מקצים
 • מקצה 10 ק"מ
 • מקצה 5 ק"מ
 • מקצה 3 ק"מ
 • מקצה 2 ק"מ
 • מקצה 5 ק"מ הליכה עממי
 • מקצה קטקטים 300 מטר
מקום כינוס וזינוק
רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג', תל אביב

מקצים ולוחות זמנים
מקצהמקוםשעת זינוק
חלוקת ערכות מוקדמת, יום שישי 16.10.2020 - חלוקת חולצות, מספרי חזה ושבבגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'09:00-14:00
חלוקת ערכות ביום המרוץ, יום שבת 17.10.2020 - חלוקת חולצות, מספרי חזה ושבבגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'6:00-8:20
תחרותי 10 ק"מגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'06:30
תחרותי 5 ק"מגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'06:38
הליכה עממי 5 ק"מגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'07:30
תחרותי 3 ק"מגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'07:50
תחרותי 2 ק"מגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'08:20
300 מ' קטקטים - גילאי 0-6גינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'08:45
טקס סיום - מקצה מלאכיות הדממה, הענקת גביעיםגינת רוזין, רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג'09:00

** ייתכנו שינויים נוספים בזמני הזנקת המקצים (בשל כמות המשתתפים בכל מקצה) נא להתעדכן בערב האירוע.

 • במידה של מזג אוויר חם במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו קיום המירוץ בתאריך המקורי, האירוע ידחה.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של שינוי שעות דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר חם במיוחד ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של שינוי מועד דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות הרשויות


קטגוריות גיל - מקצה 10/5 ק"מ
קטגוריהגילאים
נשים/גבריםכללי
נערים/נערותעד 19
נשים/גברים20-29
נשים/גברים30-39
נשים/גברים40-49
נשים/גברים50-59
נשים/גברים60+
קטגוריות גיל - מקצה 3 ק"מ
קטגוריהגילאים
בנים / בנותעד גיל 7
בנים / בנותגילאי 8-9
בנים / בנותגילאי 10-12
בנים/בנותגילאי 13-15
נערים/נערות16-19
נשים/גברים20-29
נשים/גברים30-39
נשים/גברים40-49
נשים/גברים50-59
נשים/גברים60+
קטגוריות גיל - מקצה 2 ק"מ
בנים / בנותעד גיל 7
בנים / בנותגילאי 8-9
בנים / בנותגילאי 10-12
בנים/בנותגילאי 13-15

**שימו לב – מקצה 2 ק"מ פתוח להרשמה לכל הגילאים מעל גיל 6, אך מהווה מקצה תחרותי רק לקטגוריות גיל שבטבלה.


כל המשתתפים במקצים השונים מקבלים
 1. חולצה מנדפת זיעה
 2. מדליה
 3. תעודה אלקטרונית המופקת באתר

** גביע קבוצתי לקבוצה עם מספר המשתתפים הגדול ביותר.

חולצת האירוע


הוראות הגעה וחניונים

הכינוס – רח' פיינשטיין 18, רמת אביב ג', תל אביב להגעה לנקודת הכינוס באמצעות אפליקציית WAZE – לחצו כאן

שני חניונים ציבוריים הצמודים למתחם קאנטרי ג' מתנ"ס רוזין

הערות חשובות
 • מדידת הזמנים באמצעות שבבים אלקטרוניים
 • מקצה 2 ק"מ פתוח להרשמה לכל הגילאים מעל גיל 6, אך מהווה מקצה תחרותי רק לקטגוריות גיל שבטבלה.
 • גילאי הקטגוריות והמרוצים נקבעים לפי שנת לידה
 • מינימום משתתפים לקטגוריה 5 נרשמים
 • לא תינתן אפשרות להחלפת מידת חולצה שהוזמנה בהרשמה
 • משתתף שנרשם ולא הגיע, יתאם איסוף בת"א מול העמותה לתסמונת רט [email protected]. חולצה לא תישלח בדואר.

שמירת חפצים

הזמנת שמירת חפצים (לא לוקרים). המחיר בהרשמה מוקדמת באינטרנט: 15 ש"ח
המחיר בהרשמה במקום: 20 ש"ח (סכום מדוייק, במזומן בלבד!)

הזמנת שמירה חפצים בעמוד ההרשמה למרוץ


תמונות נבחרות


חסות ראשית
חסויות
ITUR
IIBI
HAREL
DR-1
BL
SYS
NETS


פייסבוק שוונג

אינסטגרם שוונג