מפת מסלול 10 ק"מ [מעודכן לתאריך 27-11-22]
מפת מסלול 5 ק"מ מעודכן לתאריך 27-11-22]

מפת מסלול 2 ק"מ מעודכן לתאריך 27-11-22]תמונות נבחרות